Follow Us

Copyright 2014 Brand Exponents All Rights Reserved

Wszystkie prezentowane na niniejszej stronie zdjęcia, stanowią przedmiot wyłącznych praw autorskich, intelektualnych i majątkowych Moniki Kulińskiej.
Wykorzystanie ich przez osoby trzecie wymaga pisemnej zgody Moniki Kulińskiej i ustalenia zasad wynagrodzenia.
W powyższym zakresie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dn. 04 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz. Ust. nr 24 / 1994).